tiistai 11. helmikuuta 2014

Laajasalon opiston Case Suomenlinna -me teemme tätä yhdessä!Vertaisuutta, verkostoa ja voimavaraistumista (ja -varautumista)
laajennetussa oppimisympäristössä
 

Heti ensimmäisellä opiskeluviikolla kaikki opintoryhmät menivät päiväksi Suomenlinnaan, kaikki samaan aikaan. Tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat toisiinsa ja opettajiin informaalissa oppimisympäristössä. Kun opinnot kestävät vain yhden lukuvuoden, on tärkeää luoda hyvä pohja yhteiselle toiminnalle heti alussa. Suomenlinnassa opiskelijat tutustuvat siis omaan opintoryhmään, mutta myös muihin opiskelijoihin. 

Ryhmillä on ohjattua ryhmäytymistä ja vapaamuotoista sekä opinnollistettua yhteistyötä hieman eri painotuksin ryhmästä riippuen. Parhaimmillaan opiskelija saa kokemuksen osallisuudesta ja tuleva, keskinäiseen luottamukseen ja positiiviseen ilmapiiriin perustuva yhdessä oppiminen mahdollistuu helpommin ja nopeammin. 

Esimerkkejä opinnollistamisesta: Crossmedialinjan opiskelijat haastattelivat elokuvalinjan opiskelijoita. Lisäksi tehtiin kuvakokoharjoitus, jossa tehtävänä oli ottaa viisi erikokoista valokuvaa. Myöhemmin haastattelut käytiin läpi yhteisesti. Jokainen sai jutustaan palautetta ja jokainen julkaisi oman juttunsa iistsiillä (www-julkaisujärjestelmä). 

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen opiskelijat saivat käytännön harjoitusta erilaisiin tutustumisleikkeihin ja ryhmäytykseen yhdessä suntio-opiskelijoiden kanssa.

Kirjailijalinjan opiskelijoiden tehtävänä oli kirjoittaa jotain paikkaan liittyvää, jossa mukana konkreettisia muistiinpanoja luontohavainnoista ja satunnaisista tilanteista. Jutut liikkuivat runon ja novellin välillä, eri aikakausissa ja kerrostumissa, ovien edessä ja käytävillä, lapsuudessa ja kokemuksissa.

Kuvallisen viestinnän ja graafisen suunnittelun opiskelijat tekivät luonnoksia Suomenlinnasta. Tehtävää pohjustettiin edellisenä päivänä pienellä luennolla ja luonnostelutekniikan harjoittelulla opiston pihapiirissä. Retken jälkeisenä päivänä luonnokset koottiin luokan seinälle ja niistä käytiin koko ryhmän kanssa arviointikeskustelu. Kritiikin jälkeen kuvista koottiin pienimuotoinen näyttely ruokalan aulaan.

Suomea maahanmuuttajille – kurssilaiset ja urheilutoimittajaopiskelijat järjestivät jalkapalloturnauksen. Lisäksi he tutustuivat saareen kävellen, koska kaikki eivät olleet ennen käyneet Suomenlinnassa. Retkipäivää oli pohjustettu tutustumalla tunnilla Suomenlinnan historiaan ja karttaan. 

”Pelissä oli todella hieno tunnelma, urheilutoimittajat ottivat hienosti maahanmuuttajat vastaan. Lopuksi oli peliin kuuluvat kättelyt ja halaukset, mikä osaltaan varmaan lähensi opiskelijoita. Pelin jälkeen oli suihkut, multimediaesitys ja upea ruokailu ravintolassa. Ravintolassa oli kiva tunnelma ja pelaajista oli tietenkin hauskaa puida ottelua ruuan ääressä. Sen jälkeen oli kirkko. Projektimme jatkuu siten, että SuoMa- ryhmät ovat haastaneet urheilutoimittajat salibandy – otteluun”, kertoi urheilutoimittajien vastaava opettaja.

Suomenlinna-päivässä yhdistyvät OsaavaFuturen lähes kaikki tavoitteet. Oppinen on viety ulos luokkahuoneesta uudenlaiseen oppimisympäristöön (tavoite 3). Opetusmenetelmät osallistavat ja tuovat yhteistyöhön konkreettisten tehtävien avulla. Opinnollistettu retkipäivä tukee verkostojen rakentumista, pohjaa voimavaroihin ja voimistaa niitä sekä luo vertaisuutta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti