maanantai 24. marraskuuta 2014

Osaamisen jakamisen päivänä suunnistettiin iPadeilla ja pohdittiin uutta opettajuuttaOpetushenkilöstön kehittämiseen tähtäävän OsaavaFuture-hankkeen toimijat kokoontuivat 30.10. Järvenpään Validia-oppimiskeskukseen esittelemään työnsä tuloksia. Kaksi vuotta käynnissä ollut Osaava Future-hanke päättyy vuoden lopussa, joten lokakuu oli otollinen hetki pohtia sekä mennyttä hanketta, että tulevaisuuden visioita. Päivään osallistui yhteensä 31 henkilöä hankkeen viidestä eri oppilaitoksesta : Diakoniaopistosta, Laajasalon opistosta, Validiasta, Keskuspuiston ammattiopistosta ja Seurakuntaopistosta.

Kehittämispäällikkö Seija Eskola kertoo, että hyvien käytäntöjen jakaminen on ollut Osaava Future-hankkeessa tärkeässä roolissa.

-          Hankkeen aikana on mietitty, miten yhdessä tekeminen voi edistää oppimista, Eskola valaisee.

Tätä tarkoitusta varten mukana olleissa oppilaitoksissa koottiin ryhmiä, jotka vastasivat eri tavoitealueiden eli teemojen kehittämisestä. Kehitetyt  pedagogiset työkalut tullaaan jakamaan pilvipalvelun avulla opettajille, jotta he voisivat käyttää niitä työssään vaivattomasti.
Työkalujen lisäksi hankkeen vetäjät kehuvat syntynyttä asiantuntija- ja vertaisverkostoa, joka myös osaltaan tukee opettajien jaksamista.

Pedagogiset työkalut jakoon pilvipalveluilla

Osaava Futuren tarkoituksena on ollut kehittää sellaisia työkaluja, joiden avulla päästäisiin perinteisestä luokan edessä opettamisesta laajempaan opettajuuteen, jossa oppiminen tapahtuisi yhdessä oppilaiden kanssa. Puhutaan uudesta opettajuudesta, jossa oppija on keskiössä. Kun oppimista mietitään oppijan kannalta, keskeistä on uusien välineiden ja ajattelutapojen löytäminen; oppiminen ei välttämättä ole enää luokkahuoneeseen sidottua eikä opettajakaan tiedä kaikkea.

Validian koulutusjohtaja Helmi Sirkiä kertoo, että tavoitealueet syntyivät hanketta suunniteltaessa.

-        -  Silloin mietittiin, mitkä ovat uuden opettajuuden teemat. Eri oppilaitokset pohtivat omilla tahoillaan, mitkä asiat ovat tärkeitä juuri heidän henkilöstönsä hyvinvoinnin kannalta. 

Kaikki oppilaitokset eivät siis osallistuneet kaikkien teemojen kehittelyyn vaan jokainen osallistui niihin, jotka tuntuivat itselle tärkeiltä. Tavoitealueisiin kuuluivat muun muassa vertaismentorointi, jossa opettajat – nuoret ja vanhat – tukevat toisiaan ryhmässä ja voimavaralähtöisyys, jonka tarkoituksena on aidon kuuntelemisen opetteleminen.

Validian koulutusjohtaja Helmi Sirkiä esittelee OsaavaFuturen tavoitealueita.


Kirjastoista viihtyisiä oppimiskeskuksia

Järvenpäässä Sirkiä pystyi jo arvioimaan kaksivuotisen hankkeen tuloksia. Sirkiän mukaan lopputulos on positiivinen, vaikka haasteita on ollut erityisesti tiedon siirtämisessä ja käytäntöön ottamisessa.

-          -  Oppilaitoksissa on käyty innostavia keskusteluja, mutta toiminnan muuttaminen käytännössä vaikeaa.

Yksi tärkeimpiä tuloksia Sirkiän mielestä on ollut oppilaitosten verkostoituminen toistensa kanssa. Yhteistyötä aiotaankin jatkaa tulevissa hankkeissa.

-       - Meillä on suunnitelmissa jo hakea samojen oppilaitosten kesken rahoitusta seuraavalle opetushenkilöstön kehittämisohjelmalle. Sen nimi on Osaava Happy, Sirkiä  paljastaa.

Omassa oppilaitoksessaan Validiassa Sirkiä nostaa kirjaston kehittämisen hienoimmaksi saavutukseksi.

-         -  Kehitimme kirjastostamme viihtyisämmän tilan, josta voi lainata kirjojen lisäksi myös toimintaa. Oppilaamme olivat mukana kehittämässä kirjastoa, he esimerkiksi suunnittelivat selvemmät opasteet. Tarkoituksenamme on tehdä kirjastosta oppimistila, joka olisi läsnä kaikkialla opetuksessa.

Validian kirjasto muuntautui kielikahvilaksi.


   Osaava-päivänä kirjaston uusia toimintoja esiteltiin muun muassa järjestämällä Validian kirjastossa kielikahvila, jossa Laajasalon opiston suomea maahanmuuttajille-linjan opiskelijat keskustelivat halukkaiden kanssa saksaksi tai espanjaksi. Erikoisempien kielten puhujat kirjoittivat osallistujien nimiä farsiksi ja thaiksi. Iltapäivällä taas ohjelmanumerona oli interaktiivinen Järvenpää-suunnistus iPadien avulla.

Järvenpää tuli tutuksi Ipadin avulla.
 


 Emmi Skytén
Kuvat : Tarmo RouhiainenMukana osaamisen jakamisen päivässä oli Laajasalon opiston opiskelijoita. Jutun kirjoittanut Emmi Skytén opiskelee lehtitoimittaja-tiedottajalinjalla ja Tarmo Rouhiainen crossmediatoimittajalinjalla.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti